top of page

over de mindmap

De mindmap scheiden visualiseert het proces wanneer ouders uit elkaar gaan.

Overzicht. Een begin en een eind. Een route. Maar ook, een stip op de horizon.

 

Er is een kaart voor ouders, en een voor kinderen.

Beiden hebben een eigen reis. 

Wetmatigheden:

  • De kaart leest van boven naar beneden

  • De reizen zijn met elkaar verbonden

  • Ieders route over de kaart is uniek

  • Soms kun je terug om iets over te doen

Voor ouders

Bekijk de kaart om te onderzoeken in welke fase je nu zit, en waar je je de komende tijd op richt om verder te komen. Vraag naar een persoonlijke check-in (online) en stel jouw belangrijkste vragen van dit moment

Voor professionals

De kaart kan gebruikt worden als tool om in gesprek te gaan met ouders & kinderen. Belangrijke thema's worden uitgelicht, en voor knelpunten kan hulp geboden worden. De mindmap fungeert als een kompas. Voor een stevige start met de mindmap bespreek de mogelijkheden voor een (online) introductie. 

POH Jeugd: "Ik raad je echt aan de kaart te gaan gebruiken. Je ziet mensen gewoon ontspannen terwijl ze er naar kijken."

INTRODUCTIE MINDMAP SCHEIDEN

bottom of page